Sieň hanby

Toto je zoznam sudcov, ktorí konzumentov a predajcov marihuany na Slovensku kriminalizovali alebo kriminalizujú a to častokrát ich uväznením.


V 21. storočí, kedy množstvo krajín marihuanu dekriminalizovalo, prípadne úplne legalizovalo na liečebné alebo rekreačné účely. V dobe, kedy máme vedecké dôkazy, že marihuana nezabíja, na rozdiel od legálneho a štátom legitimizovaného alkoholu. V dobe, kedy vieme, že účinky aktívnych látok THC a CBD majú reálny liečebný potenciál. Slovensko je jednou z mála krajín na svete, kde je dokonca zákazané CBD ako účinné liečivo.

Akt kriminalizácie občanov za bezobetný trestný čin, akým je prechovávanie či predaj marihuany, je potrebné v modernej spoločnosti vnímať rovnako ako hon na čarodejnice v stredoveku či strieľanie do nevinných ľudí pohraničiarmi snažiacich sa prekročiť hranice či ich perzekuovanie za názor v minulom režime.

V žiadnej tejto situácii neobstojí argument, že sudcovia vykonávajú len svoju prácu v súlade s platným zákonom.

Keďže zmena súčasnej drogovej politiky na Slovensku je v nedohľadne, pokladáme ostrakizáciu sudcov, ktorí siahajú na slobodu týchto ľudí, za nevyhnutnú. Vzhľadom k tomu, že sme si vedomí dôsledkov pomsty zo strany týchto sudcov, táto stránka je kompletne anonymná.

Kontaktovať nás môžete na adrese jozef.nevinny@mailfence.com.

Zoznam sudcov bude priebežne aktualizovaný. Pravdivosť uvedených informácií dokážete jednoducho overiť, keď kliknete na uvedené odkazy.

Uvedené osoby, odsúdili ľudí, podľa § 171 zákona č. 300/2005 Z. z. trestného zákona, ktorý znie:
(1) Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu.